0348 370 479

Máy Thêu Vi Tính Trung Quốc

Giá liên hệ

Nhận đặt máy thêu vi tính Trung quốc loại thường và loại tốc độ cao.
Chất lượng tốt có bảo hành dài hạn
Nhận đặt theo khổ của khách hàng như; 400w, 500w x 800,900,1000
Liên hệ: 0348 370 479