0348 370 479

Máy thêu tajima 6 đầu

Giá liên hệ

Số Kim: 9 Kim

Số Đầu: 6 đầu

Khổ thêu 330×550

Xuất xứ : Nhật

Giá LH: 0348 370 479

 

 

Share this: