0364 748 492

Máy thêu vi tính 1 đầu Tajima

Giá liên hệ

Số Kim: 15 Kim

Số Đầu: 1 đầu

Khổ thêu: 360 x 500

Xuất xứ : Nhật