0348 370 479

Máy thêu tajima 6 đầu

Giá liên hệ

9 Kim

6 đầu

Khổ thêu 330×550

Xuất xứ : Nhật